In 2017 kochten we een nieuw stuk grond aan voor de school. Deze grond bevindt zich vlak naast de oude. De bedoeling was aanvankelijk de optie tot uitbouw van onze school veilig te stellen door grond te bezitten in de buurt.

Al snel kwamen echter de plannen om met deze grond ook iets productief te doen. We besloten er een maisplantage op te zetten. Mais is een gemakkelijk te telen gewas, dat weinig onderhoud vraagt. Oogsten kan men 2 maal per jaar indien met in de juiste periode zaait. Deze opbrengst kan de school dan verkopen, of deels houden voor voeding.

1 jaar later staan er evenzeer plantain-bomen op (bakbananen) en cacaobomen. De plantainbomen geven op korte tijd veel bakbananen, de cacaobomen zijn eerder een lange termijn inverstering daar ze minimum 5 jaar moeten groeien voor ze echt vruchten afgeven.

Dit is opnieuw een grote stap richting zelfredzaamheid!