Momenteel beschikken we naast de woning van Emelia over twee kleine huisjes met telkens twee slaapkamers en sanitair. Deze kamers worden vooral gebruikt door enkele leerkrachten die op de school verblijven. Dit heeft als resultaat dat er voor hen telkens een andere slaapplek moet gezocht worden wanneer er vrijwilligers onze school willen bezoeken. Op termijn is het ook de bedoeling dat onze jongens van het internaat in één van deze huisjes verblijven. Zo kunnen we de te grote slaapzaal ombouwen tot computerklas en bibliotheek.

Daarnaast staan deze huisjes centraal op het schooldomein. Hierdoor sta je op de speelplaats zodra je uit je slaapkamer komt. Van privacy is hier dus weinig sprake. De meeste bezoekers en vrijwilligers vinden dit op zich geen probleem. Toch willen we vooral studenten de kans geven om ook in alle rust hun schoolwerk in orde te maken voor een buitenlandse stage zonder dat ze zich in hun kamer moeten verstoppen. En ook vrijwilligers die een langere periode op de school verblijven kunnen af en toe wel wat rust en privacy gebruiken.

Gelukkig kregen we begin 2017 de kans om samen met een Amerikaanse vrijwilligster en de Zwitserse vzw Akwaaba Esaase een extra stuk grond aan te kopen voor een zeer schappelijke prijs. Deze grond maakt ook andere toekomstige uitbreidingen mogelijk.

Het idee is om een huis te bouwen met een viertal slaapkamers. Elke kamer zou ook een kleine badkamer hebben met een toilet en douche. Buiten zou er dan een stukje tuin afgemaakt worden zodat vrijwilligers en studenten daar in alle rust kunnen zitten.

Momenteel wordt ter plaatse het papierwerk in orde gemaakt voor de aankoop van de bijkomende grond en worden kostenramingen vergeleken. Wij zijn ondertussen gestart met sparen voor het nieuwe gebouw. Zodra dit alles in orde is hopen we snel met de werken te kunnen beginnen.