Water is leven.

De eerste jaren werd er water voorzien op het schooldomein door vrouwen die dagelijks met grote kommen naar de waterput in het dorp liepen. Dit nam enorm veel tijd in beslag. Daarnaast was de put in het droogseizoen niet altijd toereikend om iedereen van water te voorzien. We wilden dus zo snel mogelijk voor stromend water op school zorgen, liefst met een filtersysteem zodat het water ook drinkbaar zou zijn.

Eind 2013 hadden we samen met een Amerikaanse vrijwilligster genoeg centen verzameld om te kunnen beginnen met de graafwerken. Ondertussen werd er een platform gebouwd van zo’n drie meter hoog. Hierop staat een grote zwarte watertank. Door de hoogte wordt er druk gecreëerd om het water door enkele leidingen te laten stromen en zo ook in de twee huisjes water te voorzien. Sinds januari 2014 kunnen we de kraantjes open zetten voor fris water.

Begin 2017 werd het waternetwerk uitgebreid met een tweede tank. Deze staat naast het internaatgebouw om zo ook de nieuwe, grote sanitaire ruimte van stromend water te voorzien. Het vullen van deze tweede tank kan gebeuren door de bestaande pomp van onze waterput die speciaal gekozen was om voldoende kracht te hebben hiervoor. Het platform waarop deze tank staat hebben we bewust veel hoger gemaakt om te voldoen aan toekomstige plannen.