Akwaaba Asuadei, wat “welkom in Asuadei” betekent, is een kleine organisatie die zich inzet voor de Willy-Taylor Academy in Asuadei, Ashanti Ghana, West-Afrika. Samen met Emelia Boateng, de directrice van deze privéschool, en haar lokale medewerkers proberen we de school en de leerlingen naar een hoger niveau te brengen.

Onze missie: kwalitatief onderwijs voor een zo laag mogelijke prijs en dit voor alle leerlingen uit onze buurt.
Door voedsel in bulk te kopen en een goed budgetmanagement na te streven proberen we de kosten zo beperkt mogelijk te houden. We willen echter wel dat de ouders ook een kleine bijdrage leveren. Door deze bijdrage te vragen zetten ze zich actief in voor de toekomst van hun kinderen en worden ze gestimuleerd om hen zoveel mogelijk naar school te sturen. Zo krijgen ze iets in de plaats van hun investering.
Onze leerkrachten worden begeleid door Hoofdmeester Daniel, een gepensioneerde, gecertificeerde leerkracht. Hij neemt deel aan vergaderingen voor privéscholen en zorgt ervoor dat de school voldoet aan de standaarden van de overheid. Hij staat in voor de kwaliteit van de lessen en leerkrachten.
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om deel uit te maken van onze school voorziet Akwaaba Asuadei in individuele peterschappen en betalen we de helft van de inschrijvingsgelden voor het staatsexamen tijdens het laatste jaar op onze school.

Onze visie: ZIJ moeten het doen!
Akwaaba Asuadei ondersteunt en begeleidt hen maar we willen dat zij de eigenaar van het project zijn. Op lange termijn willen we een onafhankelijk, zelfbedruipend project uitbouwen. Meer info hierover vindt u op de “zelfredzaamheid” pagina.
Op korte termijn hebben ze echter nog ondersteuning nodig op vlak van infrastructuur en management. Meer info hierover vind u op de “projecten” pagina.
Akwaaba Asuadei wil hen vooral de kracht geven om dit project zelf waar te maken en zal hen tevens ook stimuleren om de lokale overheden hierin te betrekken (Office of Education, burgemeester en gemeenteraad, raad van privéscholen,…)